Müügitingimused

1. Üldsätted
1.1. Teenust pakub juriidiline isik AileN KOOLITUSED OÜ, aadress: Tammeoru, Kärbla, Lääne-Nigula, Läänemaa; e-post koolitused@ailen.ee; telefon: +372 528 3224 (edaspidi teenuse pakkuja või AileN KOOLITUSED).
1.2. Kasutustingimuste eesmärk on reguleerida suhet Teenusepakkuja ja juriidilise- või füüsilise isiku vahel, kes kasutab AileN KOOLITUSED koolitusteenust (edaspidi kasutaja).

2. Ostu sooritamine
2.1. Lisage soovitud koolitus, fotoretk või e-kursus (edaspidi koolitusteenused) ostukorvi.
2.2. Täitke ostukorvi lehel kontaktandmed.
2.3. Valige soovitav maksemeetod (pangalink või arve alusel tasumine).
2.4. Sooritage ost.
2.5. Ühe tööpäeva jooksul pärast makse laekumist teenusepakkuja pangakontole lisatakse osaleja koolituse või fotoretke õppijate nimekirja või antakse ligipääs ostetud e-kursusele.
2.6. Arve alusel tasumisel antakse ligipääs 1 tööpäeva jooksul peale arve laekumist teenusepakkuja pangakontole. E-kursusele ligipääsuinfo saadetakse Teie märgitud e-posti aadressile.

3. Liitumine ja ostust taganemine
3.1. AileN KOOLITUSED võimaldab kasutajal tasuda koolitusteenuste osutamise eest.
3.2. Teenuse pakkujal tekib kohustus kasutajale koolitusteenuse osutamiseks, kui kasutaja tellitud koolitusteenuse maksumus on kas läbi maksekeskuse või arve alusel ette makstud AileN KOOLITUSED OÜ pangakontole.
3.3. Enne ostu sooritamist on kasutajal võimalus koolitusteenuse sisu ja üksikasjade kohta saada infot vastaval infolehel. AileN KOOLITUSED kinnitab, et infoleht kajastab kursuse sisu tõeselt.
3.4. Koolitusest loobumise teatamisel:
3.4.1. kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust;
3.4.2. 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust;
3.4.3. vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust õppetasu ei tagastata;
3.4.4. makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.
3.5. E-kursuse eest tasumisega annab kasutaja lepingust taganemisõiguse kinnituse. Kasutaja kinnitab, et seoses digitaalselt tarbitava sisu pakkumisega e-kursuste vormis, puudub kasutajal õigus lepingust taganeda.

4. Kasutaja õigused
4.1. Kasutajal on õigus enne lepingu sõlmimist küsida täiendavat informatsiooni koolitusteenuse üksikasjade kohta.
4.2. Kasutajal on õigus küsida ja saada abi teenusepakkujalt mistahes AileN KOOLITUSED veebilehel pakutava koolitusteenusega seotud probleemi korral.
4.3. Kasutajal on õigus vaadata järgi piiramatu arv kordasid tellitud e-kursust vähemalt ühe kalendriaasta jooksul peale kursuse eest tasumist.
4.4. Kasutajal on õigus mittevastava koolitusteenuse osutamise korral pöörduda kaebusega teenuse pakkuja poole 7 kalendripäeva jooksul alates mittevastavusest avastamisest. Kasutajal on õigus pöörduda Tarbijakaitsesse või kohtu poole Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktides ettenähtud korras.

5. Kasutaja kohustused
5.1. Keelatud on kopeerida, edastada, avaldada või muul viisil kasutada AileN KOOLITUSED veebilehel olevaid materjale.

6. Tellimuse täitmine
6.1. AileN KOOLITUSED veebilehel pakutavad teenused on eurodes (€). Teenuste hinnad on ilma käibemaksuta.
6.2. Tellimuse eest tasumine toimub pangalingiga elektrooniliselt Montonio Finance vahendusel või pangaülekandega ettemaksuarve alusel.
6.3. Montonio Finance vahendusel koolituse või fotoretke eest tasumisel lisatakse õppija koolitusnimekirja pärast makse laekumist AileN KOOLITUSED OÜ pangakontole. Arve alusel pangaülekandega tasumisel lisatakse õppija koolituse nimekirja ühe tööpäeva jooksul peale maksumuse laekumist teenusepakkuja pangakontole.
6.4. Montonio Finance vahendusel tasumisel antakse kasutajale ligipääs ostetud e-kursusele koheselt pärast makse laekumist AileN KOOLITUSED OÜ pangakontole. Arve alusel pangaülekandega tasumisel antakse kasutajale ligipääs ostetud e-kursusele ühe tööpäeva jooksul peale maksumuse laekumist teenusepakkuja pangakontole.
6.5. AileN KOOLITUSED võib piirata ligipääsu ostetud e-kursusele peale ühe kalendriaasta möödumist ostu kuupäevast.

7. Lõppsätted
7.1. AileN KOOLITUSED veebilehel esitatud õppematerjalide autoriõigused kuuluvad teenusepakkujale või litsentsitingimuste järgi nende autoritele.
7.2. Kasutajatingimuste osapooled vastutavad teineteise eest tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud korras.
7.3. AileN KOOLITUSED ei vastuta kasutajale tekitatud kahju eest, mida teenusepakkuja ei saanud mõjutada ning mille saabumist ette ei näinud ega võinud ette näha.
7.4.AileN KOOLITUSED ei ole kohtustatud jooksvalt värskendama ostetud kursust seal kajastatava tarkvara versioonide uuendustega.
7.5. Teenusepakkuja jätab endale õiguse ette teavitamata ja mistahes ajal eeltoodud kasutajatingimusi muuta. Muudatused jõustuvad pärast AileN KOOLITUSED müügitingimuste lehel avalikustamist.

AileN KOOLITUSED müügitingimuste kinnitamise aeg

12.03.2022 

Scroll to Top